SRC, ÜDY, ODY Belgelerinin Gerekliliği

ORTA DÜZEY VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN;


Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri kapsamında, yönetim kurulu başkanları, üyeleri, şahıs firması sahipleri, genel müdürler, genel koordinatörler, idari amirler, finans-muhasebe müdürleri, personel müdürleri, uzmanlar, şefler, operasyon sorumluları, operatör vs ile sürücüler. Taşımacılık sektöründeki herkes, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır. Yetki belgenizin türüne göre, yukarıdaki kişilerden belgeye tabi olanların ilgili belgelere haiz olmamaları halinde, firmalar kesinlikle taşımacılık sektöründe faaliyette bulunamazlar, sahip oldukları ticari araçları kullanamazlar.


SÜRÜCÜLER İÇİN;


Aynı yönetmelik kapsamında, ulusal veya uluslararası yolcu ya da eşya-kargo taşımacılığı yapacaklar ile tehlikeli madde veya atıkların taşımacılığını yapacak sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur. 01.07.2007 tarihinden itibaren belgesi olmayan ticari araç sürücüleri maalesef şoför mahalline oturamayacak, taşımacılık faaliyetlerini faal ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden ya da yöneten firma çalışanları derhal belge edinecek. Ya da görev alanı değiştirilecek veya muhtemelen işveren tarafından 4857 sayılı İş Yasası'nın önelleri çerçevesinde tazminat ödenmeksizin haklı sebeplerden ötürü işten çıkarılacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri Nelerdir ?

SRC5 belgesi alacak olanların ilk olarak SRC3 ya da SRC4 belgesine sahip olmaları gerekir. SRC1 belgesini alanlar: SRC2 belgesini, SRC3 belgesini alanlar: SRC4 belgesini de almış sayılırlar. Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, içeriğinde araç olan tüm yetki belgelerine kayıtlı taşıtları (2 ve 3 tekerlekli taşıtlar hariç) kullanacak olan sürücülerin, SRC belgelerini alması ve yanlarında bulundurması zorunludur.

Her ne kadar 37 adet yetki belgesi olsa bile özellikle K2 yetki belgesine değinmek gerekir. Türkiye'de en fazla sürücüyü ilgilendiren yetki belgesi, K2 türü yetki belgesidir. Bu yetki belgesine sahip olan mükellefler sahip oldukları araçları, işveren dahil, SRC belgesi olmayanlara kesinlikle kullandırmayacak ve kullanılması halinde ise kullanma potansiyeli olan her bir sürücüye SRC belgesinin temin edilmesini sağlayacaktır. K2 yetki belgesine kayıtlı araçları kullanacak sürücülerin, SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları zorunludur.

Sürücünün bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması gerekmektedir. Belge ya doğrudan ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır. SRC belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

Yapılan denetimlerde sürücü de SRC belgesinin olmaması durumunda, Karayolu Taşıma Kanununu'nun 26/k bendine göre; sürücünün kullanmış olduğu aracın sahibine 602.-TL, sürücüye ise 239.-TL, idari para cezası türünden müeyyide uygulanır.